Vaalin tulos ja päätös

Vaalin päätteeksi ääntenlaskijat toimittavat puheenjohtajalle selvityksen ääntenlaskun tuloksesta.

Mikäli useampi ehdokas on saanut saman äänimäärän, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä arvalla. Kerrottuaan ääntenlaskun tuloksen kokoukselle, puheenjohtaja toteaa, kuka tai ketkä ovat tulleet valituksi.