Enemmistöt

Yksinkertainen enemmistö

Voimassa olevan yhdistyslain mukaan vaalit ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella enemmistövaalilla, ellei säännöissä muuta määrätä. Yksinkertainen enemmistö tarkoittaa isointa osaa äänistä. Yksinkertaista enemmistöä käytettäessä esityksen ei siis tarvitse saada kokouksen enemmistön kannatusta. Riittää, että esityksellä on kannattajia enemmän kuin millään muulla esityksellä.

Ehdoton enemmistö

Ehdoton enemmistö tarkoittaa, että ehdotus on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä.

Enemmistön laskeminen

Ääntenenemmistö lasketaan annetuista ja hyväksytyistä äänistä, jolloin tyhjiä ja hylättyjä ääniä ei lasketa mukaan.

Mikä enemmistö Kokoomuksessa?

Kokoomuksen paikallisyhdistyksen mallisääntöjen (2013) mukaan päätökset vaaliasiassa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä hyväksytyistä äänistä.