Enemmistöt

Yksinkertainen enemmistö

Yksinkertainen enemmistö tarkoittaa isointa osaa äänistä. Yksinkertaista enemmistöä käytettäessä esityksen ei siis tarvitse saada kokouksen enemmistön kannatusta. Riittää, että esityksellä on kannattajia enemmän kuin millään muulla esityksellä.

Ehdoton enemmistö

Ehdoton enemmistö tarkoittaa, että ehdotus on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä.

Enemmistön laskeminen

Ääntenenemmistö lasketaan annetuista ja hyväksytyistä äänistä, jolloin tyhjiä ja hylättyjä ääniä ei lasketa mukaan.

Mikä enemmistö Kokoomuksessa?

Kokoomuksen paikallisyhdistyksen mallisääntöjen (2021) mukaan päätökset vaaliasiassa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä hyväksytyistä äänistä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella
riittävä määrä ehdokkaista ei saa tarvittavaa ääntenenemmistöä, seuraavalle äänestyskierrokselle pääsee äänijärjestyksessä enintään kaksinkertainen määrä ehdokkaita valitsematta olevien määrään nähden.

Lisäksi säännöt määräävät, että vaalissa on äänestettävä niin monta ehdokasta kuin on valittavia ja että vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin enemmistö äänivaltaisista osanottajista sitä pyytää.

Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.