Pöytäkirjan ote

Joissakin tapauksissa yhdistyksen tai yhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirjasta joudutaan laatimaan pöytäkirjan ote.
Se tehdään ottamalla tarkastetusta pöytäkirjasta kokouksen alku- ja lopputoimet käsittävät pykälät ja pöytäkirjan tarkastusmerkintä sekä ne pykälät, joiden takia pöytäkirjanotetta tarvitaan.
Pöytäkirjanotteen ei tarvitse olla puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Riittää, kun se on oikeaksi todistettu.