Kokous ja sen vaiheet

Tämä osa on tarkoitettu helpottamaan kokouksen järjestäjän työtä.
Kokous on yhtä useamman ihmisen yhdessä muodostama tilaisuus, jonka tarkoitus on osallistujien tietoja ja taitoja hyväksikäyttäen tehdä yhteisiä päätöksiä. Osallistumisen, vuorovaikutuksen ja demokratian periaatteet liittyvät vahvasti kokouksen käsitteeseen.

Vapautemme kokoontua on turvattu Suomen perustuslain 13.§:ään, joka sanoo asiasta seuraavaa:

Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin.
Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.
Tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla.