Kokouksen valmistelut

Valmisteluvastuu

Kokouksen valmistelusta vastaa kokouksen koollekutsuja. Tämä siis tarkoittaa, että yhdistyksen kokouksen valmisteluvastuu on koko hallituksella, ei yksin puheenjohtajalla tai sihteerillä.
Yhdistyksen kokoukset ovat joskus lähes ainoita aktiviteettejä, joita jokaiselle jäsenelle tarjotaan. Siksi kokousten valmisteluun kannattaa kiinnittää huomiota ja tehdä kokouksista sellaisia, että jäsenet kokevat saavansa vastinetta jäsenmaksulleen.

Parempia kokouksia

Useissa yhdistyksissä vain murto-osa jäsenistöstä ottaa osaa yhdistyksen kokouksiin. Mistä se mahtaa johtua? Eivätkö jäsenet todella ole kiinnostuneet yhdistystään ja itseään koskevista asioista vai onko heillä käsitys, että osallistumalla kokouksiin ei kuitenkaan voi vaikuttaa mihinkään?
Näitä kysymyksiä kannattaa pohtia jokaisessa yhdistyksessä. Samalla kannattaa lisäksi kääntää kysymys toisin päin ja ihmetellä, miksi osa jäsenistä käy kokouksissa. Mitä he sieltä saavat?

Kokouksen järjestäjän muistilista