Muut asiat

Esityslistan loppupuolella tapaa olla oma kohtansa niiden asioiden käsittelyä varten, joita kokouksen valmistelija ei ole arvannut kokouksen haluavan käsitellä.
Muiden asioiden kohdalla voidaan keskustella mistä tahansa yhdistykseen ja sen toimintaan liittyvästä kysymyksestä ja esimerkiksi kertoa mielipiteitä siitä, kuinka yhdistyksen asioita tulisi kehittää.

Asioista voidaan kuitenkin tehdä päätöksiä vain, milloin kokous sääntöjen määräämällä enemmistöllä päättää muuttaa kokouksen esityslistaa ja milloin sääntöjen tai yhdistyslain määräykset eivät edellytä asian käsittelyn mainitsemista kokouskutsussa.

Hyvän kokouskäytännön mukaan kokouksen järjestäytymisen yhteydessä päätettyä esityslistaa ei tulisi kokouksen kestäessä muuttaa.