Kokouksesta tiedottaminen

Yleisölle

Kokoomusyhdistyksen toiminnan tavoitteena on yhteiskuntaan vaikuttaminen. Se edellyttää, että yhdistyksen kokousten ulkopuolisetkin ihmiset tietävät yhdistyksen toiminnasta ja päätöksistä.
Vaikka yhdistyksen kokoukset eivät olekaan julkisia tilaisuuksia, yhdistyksen toiminnan on syytä olla mahdollisimman avointa ja ulospäinsuuntautunutta. Siksi yhdistyksen toiminnasta on tiedotettava julkisuuteen.
Kokousten asialistalle on syytä aina lisätä loppuun kohta: Asioista tiedottaminen. Siinä mietitään/päätetään miten tieto saavuttaa sisäpiirin eli jäsenet ja miten ulkopuoliset saavat meistä tietoa ja miten heidät saadaan kiinnostumaan toiminnastamme.
On turhaa vähättelyä, ettei meidän toimintamme ketään kiinnosta. Kyllä kiinnostaa. Henkilövalinnat kiehtovat ihmisiä aina, samoin oman paikkakunnan asiat. Kokouksissa on mahdollista hyväksyä oman paikkakunnan asioita käsittelevä julkilausuma tai kannanotto, joka toimitetaan julkisuuteen yhdessä kokousselosteen kanssa.
Varmimmin kokousselosteen saa julkaistuksi, kun on henkilökohtaisessa yhteydessä paikallisiin tiedotusvälineisiin. Kiireinen toimittaja ilahtuu valmiista jutusta, aktiivinen kyselee yhteystietojen perusteella lisää.
Kaiken kaikkiaan tuttu, kesy toimittaja on yhdistyksen tiedottajan paras ”työkalu”.

Jäsenille

Vähintään yhtä tärkeää kuin kokouspäätösten tiedottaminen julkisuuteen, on oman jäsenistön pitäminen ajan tasalla yhdistyksen asioista. Vaikka kaikki jäsenet eivät osallistu kokouksiin, on poissaolleillekin jäätävä tunne, että yhdistyksen päätökset ovat ”meidän päätöksiämme”.
Jäsenkirjeen tai tiedotteen lähettäminen, kokouspöytäkirjan toimittaminen jäsenistölle tai mieluiten henkilökohtainen yhteydenotto kokouksesta poissaolleille antavat heillekin mahdollisuuden kokea päätökset omikseen.

Järjestön sisällä

Kokoomusyhdistyksen päätöksistä ollaan kiinnostuneita ainakin omassa piirijärjestössä. Omaan piirijärjestöön on hyvä olla yhteydessä sekä ennen yhdistyksen kokousta että sen jälkeen.