Arkistointi

Yhdistystoiminnan kautta luodaan oman paikkakunnan historiaa. Vaikka arkinen järjestöpuurtaminen ei omasta mielestä olisikaan historiaan merkitsemisen arvoista, tulevat jälkipolvet varmuudella olemaan kiinnostuneita yhdistystemme toiminnasta. Siksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on arkistoitava ja säilytettävä siten, että tutkijat kymmenienkin vuosien kuluttua saavat niistä tarvitsemansa tiedot.
Internetosoitteessa www.yksityisetkeskusarkistot.fi/ on Arkisto-opas, jossa annetaan tarkat tiedot yhdistyksen asiakirjojen säilyttämisestä ja varastoinnista.
Lisätietoja saa myös esimerkiksi Porvarillisen Työn Arkistosta osoitteesta arkisto.kokoomus.net/
Porvarillisen Työn Arkiston arkistointiohje löytyy liitteistä