Kokouksen jälkeen

Koska kokouksia ei pidetä vain pitämisen ilosta, niin päätöksistä ja ehdotuksista tulee tiedottaa eri tahoille.
Aivan yhtä tärkeää on sekä sisäinen tiedottaminen, jotta jokainen jäsen on oikean tiedon piirissä ja myös tiedottajia sitä kautta, niin myös ulkoinen tiedottaminen. Olisi turhaa jättää hyvää tietoa vakan alle piiloon.