Ylimääräinen kokous

Kokoomusyhdistyksen sääntöjen mukaan ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään kymmenesosa jäsenistä vaatii. Jäsenten vaatimus on tehtävä hallitukselle kirjallisesti ja siitä on ilmettävä, minkä asian käsittelemistä varten kokous halutaan koolle.

Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle siten, että kokous pidetään kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Ylimääräisiä kokouksia on lisäksi syytä pitää silloin, kun päätettäväksi tulee niin tärkeitä asioita, että hallitus haluaa jäsenten ottavan niihin kantaa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kunnallisvaaliehdokkaiden nimeäminen ja merkittävien taloudellisten päätösten tekeminen.