Eri kokoukset

 Yleinen kokous

Yleiseksi kokoukseksi kutsutaan tapahtumaa, johon voi osallistua kuka tahansa. Tällä käsitteellä ei siis ole mitään tekemistä yhdistyksen yleisen kokouksen kanssa. Yleinen kokous kutsutaan koolle julkisella ilmoituksella tai vastaavalla. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua yleiseen kokokoukseen. Tavallinen tapa perustaa uusi yhdistys on kutsua koolle yleinen kokous.
Muutoin kokoomusyhdistykset järjestävät yleensä vain yksityisiä kokouksia.

Yksityinen kokous

Yksityisellä kokouksella tarkoitetaan suljettua tapahtumaa, johon ovat oikeutettuja osallistumaan vain määrätyn ehdon täyttävät henkilöt, yleensä yhdistyksen jäsenet. Kokoomusyhdistyksen sääntöjen määräämät vuosi-, kevät- ja syyskokoukset sekä mahdolliset ylimääräiset kokoukset ovat tässä tarkoitettuja yksityisiä kokouksia. Yhdistyksen kokouksiin ovat oikeutetut osallistumaan vain yhdistyksen jäsenet.

Yhdistyksen säännöissä voi olla määräys, että läsnäolo-oikeus kokouksessa on jäsenten lisäksi esimerkiksi piirijärjestön tai keskusjärjestön edustajalla. Kokous voi lisäksi myöntää päätöksellään läsnäolo-oikeuden muillekin.