Asiakysymysten käsittely

Mikä on asiakysymys

Asiakysymyksellä tarkoitetaan päätöksenteossa kaikkia asioita henkilövaaleja lukuun ottamatta. Jopa henkilön asettaminen ehdolle henkilövaalin on asiakysymys, koska silloin ei vielä tehdä päätöstä henkilön valinnasta.

Yksimielinen päätös

Mikäli kokouksessa ei tehdä pääsesityksestä poikkeavaa esitystä joka lisäksi saa kannatusta, päätetään asiasta ilman äänestystä eli yksimielisesti.

Äänestystä ei kannata pelätä

Kun kokoukselle on tehty asiakysymyksessä yhtä useampi kannatettu esitys, muodostetaan kokouksen kanta asiaan äänestämällä. Äänestysmenettelyä päätöksentekotapana ei ole syytä pelätä tai karttaa. On luonnollista ja usein jopa toivottavaa, että kokouksen osanottajille on asioista erilaisia näkemyksiä. Äänestysmenettelyn käyttäminen on osoitus siitä, että yhdistyksessä saa keskustella ja ilmaista mielipiteensä.

Ehdoton enemmistö

Sekä voimassa olevan yhdistyslain että kokoomuksen paikallisyhdistyksen mallisääntöjen (2021) mukaan asiakysymykset yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Ehdoton enemmistö tarkoittaa, että ehdotus on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä.

Sääntömuutos

Kokoomusyhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan sääntöjen mukaan ottaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

Sääntöjen muutokselle on saatava puoluehallituksen hyväksyminen. Käytännössä puoluehallitus hyväksyy sääntömuutokset vain mallisääntöjen mukaisiksi.