Kokoukset

Tämä kokoustekniikkaopas on sellaisenaan yleispätevä, mutta jokainen yhdistys toimii omien hyväksyttyjen sääntöjensä mukaan. Tässä oppaassa käytetään tapausesimerkkinä Kansallinen Kokoomus rp:n paikallisyhdistyksille vuonna 2021 ennakkotarkastettuja mallisääntöjä. 

Kokoomuksen paikallisyhdistysten tulee siis hyväksyä itselleen puolueen mallisääntöjen mukaiset säännöt. Mallisäännöistä on olemassa kaksi eri versiota, joista kukin yhdistys voi valita mieluisemmat. Mallisääntöversiosta riippuen yhdistys voi valita käyttöönsä joko yhden tai kahden vuosikokouksen järjestelmän. Siksi vuosikokousten kulusta on olemassa kaksi mahdollista vaihtoehtoa.