Kokoukset

Kokoomuksen paikallisyhdistysten tulee hyväksyä itselleen puolueen mallisääntöjen mukaiset säännöt. Mallisäännöistä on olemassa kaksi eri versiota, joista kukin yhdistys voi valita mieluisemmat. Mallisääntöversiosta riippuen yhdistys voi valita käyttöönsä joko yhden tai kahden vuosikokouksen järjestelmän. Siksi vuosikokousten kulusta on olemassa kaksi mahdollista vaihtoehtoa.
Tämä Järjestötoiminnan käsikirja sisältää myös Kokoustekniikkaoppaan. Siellä on selvitetty Kokoomusyhdistyksen vuosikokousten kulku.