Eriävä mielipide ja vastalause

Kokouksen päätökset ovat kokoukseen kokoontuneiden ihmisten yhteinen tahto. Vaikka päätös olisi syntynyt äänestämällä, ovat sen tekemisessä mukana olleet vastuussa päätöksestä, vaikka olisivatkin äänestyksessä olleet eri mieltä.
Tästä vastuusta voi päästä ainoastaan ilmoittamalla eriävän mielipiteensä kokouksen pöytäkirjaan taikka jättämällä kirjallisen vastalauseen. Eriävä mielipide pitää ilmoittaa ja ilmoitus vastalauseen jättämisestä antaa välittömästi päätöksen syntymisen jälkeen ennen asian käsittelyn lopettamista.
Kirjallinen vastalause on toimitettava kokouksen sihteerille pöytäkirjaan liittämistä varten ennen pöytäkirjan tarkastamista.

Eriävän mielipiteen malli

Puheenjohtaja!
Haluan työjärjestyspuheenvuoron.
…………….
Puheenjohtaja, haluan että pöytäkirjaan merkitään minun eriävä mielipiteeni. Kuten asiaa koskevassa keskustelussa toin ilmi, päätös on mielestäni väärä.
 

Vastalauseen malli

Puheenjohtaja!
Haluan työjärjestyspuheenvuoron.
…………….
Puheenjohtaja, haluan että pöytäkirjaan merkitään minun vastalauseeni. Toimitan vastalauseen kirjallisesti kokouksen sihteerille liitettäväksi pöytäkirjaan ennen pöytäkirjan tarkastamista.
…………….
VASTALAUSE Liitettäväksi kokouksen pöytäkirjaan
Kotipaikkakunnan Kokoomuksen syyskokouksessa käsiteltiin puoluehallituksen tekemää aloitetta yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Kokous päätti äänestyksen jälkeen olla muuttamatta sääntöjä. Minun mielestäni tehty päätös oli väärä seuraavista syistä:
Peruste yksi
Peruste kaksi
Peruste kolme
Kotipaikkakunnalla ___/ ___ 20__
Veikko Vastahanka