Enemmistövaalit

Enemmistövaalit

Yhdistyksissä käytetään yleensä enemmistövaalia. Vaalissa haetaan valittavien taakse joko yksinkertaista tai ehdotonta enemmistöä.
Kokoomusyhdistyksissä mallisääntöjen (2013) mukaan käytetään ehdotonta enemmistöä.
Mikäli yhdistyksen säännöissä ei ole asiasta mainintaa, käytetään yksinkertaista enemmistöä.
 

Yksinkertainen enemmistö

Yksinkertaista enemmistöä haettaessa asetetaan kaikki ehdokkaat samanaikaisesti vaaliin.
Kullakin äänestäjällä on käytettävissään niin monta ääntä kuin on täytettäviä paikkoja. Enimmät äänet saaneet tulevat valituksi. Mikäli ehdokkaat saavat saman äänimäärän, heidän järjestyksensä ratkaistaan arvalla.
Kokous voi halutessaan päättää, tuleeko äänestyslipussa olla enintään niin monta nimeä kuin valittavia henkilöitä valitaan vai tuleeko nimiä olla juuri niin monta. Tällä päätökselle saattaa jossakin tapauksessa olla vaikutusta vaalin tulokseen.
 

Ehdoton enemmistö

Yhden henkilön vaali

Mikäli vaalissa on ehdolla vain yksi henkilö, on kyseessä aina ehdoton enemmistö.
Jos yhtä paikkaa täytettäessä ehdokkaita on useampia ja valittavalle henkilölle halutaan ehdoton enemmistö, on vaali suoritettava kaksivaiheisena siten, että ellei ensimmäisellä vaalikierroksella kukaan ehdokkaista saa ehdotonta enemmistöä eli puolta äänistä, toinen vaalikierros järjestetään kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen välillä.

Useamman henkilön vaali

Useampaa paikkaa täytettäessä ehdottoman enemmistön saamiseksi kukin äänestäjä kirjoittaa vaalilippuunsa niin monta nimeä kuin paikkoja on täytettävänä. Kaikki ehdokkaat, jotka saivat ääniä vähintään puolet hyväksyttyjen äänestyslippujen määrästä, tulevat valituiksi.
Mikäli ensimmäisellä vaalikierroksella riittävä määrä ehdokkaista ei saa tarvittavaa ääntenenemmistöä, seuraavalle äänestyskierrokselle pääsee äänijärjestyksessä enintään kaksinkertainen määrä ehdokkaita valitsematta olevien määrään nähden.
Kokous voi halutessaan päättää, tuleeko äänestyslipussa olla enintään niin monta nimeä kuin valittavia henkilöitä valitaan vai tuleeko nimiä olla juuri niin monta. Tällä päätökselle saattaa jossakin tapauksessa olla vaikutusta vaalin tulokseen. Kokoomusyhdistysten osalta tämä asia on ratkaistu jo säännöissä, joiden mukaan lippuun on kirjoitettava niin monta nimeä kuin on valittavia.