Enemmistöt

Ehdoton enemmistö

Voimassa olevan yhdistyslain mukaan asiakysymykset yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei yhdistyksen säännöissä ole muuta mainittu. Ehdoton enemmistö tarkoittaa, että ehdotus on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä.

Yksinkertainen enemmistö

Yksinkertainen enemmistö tarkoittaa isointa osaa äänistä. Yksinkertaista enemmistöä käytettäessä esityksen ei siis tarvitse saada kokouksen enemmistön kannatusta. Riittää, että esityksellä on kannattajia enemmän kuin millään muulla esityksellä. Yhdistyslain mukaan henklilövalinnoissa käytetään yksinkertaista enemmistöä, jos säännöissä ei muuta määrätä. Kokoomuksen sääntöjen mukaan henkilövaaleissa käytetään ehdotonta enemmistöä.

Määräenemmistö

Määräenemmistöllä tarkoitetaan, että kokouksen päätös tarvitsee tuekseen ennalta määrätyn osuuden kokouksen osanottajista, esimerkiksi yli puolet, kaksi kolmasosaa (2/3) tai viisi kuudesosaa (5/6). Korkean määräenemmistön käyttämisellä halutaan varmistaa, että kaikkein tärkeimmissä asioissa ei tehdä harkitsemattomia päätöksiä.
Sääntömuutoksista, yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskeva päätös tarvitsee lain mukaan taakseen kolme neljäsosaa annetuista äänistä, ellei säännöissä ole toisin mainittu.
Ehdoton enemmistö on siis eräs määräenemmistön muoto, silloin päätöksen tueksi vaaditaan puolet (1/2) kokouksen osanottajista.

Enemmistön laskeminen

Yhdistyksen säännöissä saattaa lisäksi olla määräys, että mitä tahansa edellä mainittua enemmistöä ei lasketa annetuista äänistä vaan esimerkiksi kokouksen osanottajista taikka hyväksytyistä äänistä. Mikäli erikseen ei ole muuta määrätty, enemmistö lasketaan annetuista ja hyväksytyistä äänistä, jolloin tyhjiä ja hylättyjä ääniä ei lasketa mukaan.

Mikä enemmistö Kokoomuksessa

Kokoomuksen paikallisyhdistyksen vuoden 2013 mallisääntöjen mukaan päätökset sekä vaaleissa että asiakysymyksessä tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta sääntömuutosasioita sekä jäsenen erottamista, joihin vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö.