Kevätkokouksessa tai yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kunnallisjärjestön kokouksiin, piirikokouksiin, puoluekokoukseen sekä muihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa.

Edustusoikeuden määräytyminen

Nykyisten sääntöjen mukaan piirijärjestö saa yhden puoluekokouspaikan jokaista alkavaa 30 maksanutta jäsenyhdistyksen jäsentä ja piirijäsentä kohden. Piiri jakaa puoluekokousedustajapaikat yhdistysten täytettäväksi yhdistysten maksaneiden jäsenten suhteessa.

Piirien omien kokousten osalta noudatetaan samaa käytäntöä eli edustusoikeudet piirikokouksiin määräytyvät yhdistyksen maksaneiden jäsenten lukumäärän perusteella. Edustusoikeus vaihtelee piirijärjestöittäin. Edustusoikeus piirikokouksiin määräytyy joko alkavaa 25 tai alkavaa 50 maksanutta jäsentä ja piirijäsentä kohden.

Jäsenliitot noudattavat omia sääntöjään liittokokouksensa, edustajakokouksensa ja piirikokoustensa osalta käyttäen niissäkin laskentaperusteena jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten lukumäärää. Lisätietoja edustusoikeuksien määräytymisestä saa piiritoimistosta.

Edustusoikeus puoluekokoukseen ja piirikokouksiin määräytyy yhdistyksen maksaneiden jäsenten lukumäärän perusteella. Tarkastelupiste on vuodenvaihde. Se tarkoittaa myös käytännössä sitä, että jäsenmaksunsa maksamattomia jäseniä ei kannata välittömästi poistaa yhdistyksen jäsenyydestä, vaan jäsenmaksua kannattaa periä myöhemmin uudestaan.

Kun edustusoikeus määräytyy maksaneiden jäsenten perusteella, asiansa hoitaneet yhdistykset hyötyvät. Jäsenmaksuja kannattaa siis periä aktiivisesti, vaikka niistä ei rästimaksuja kerrykään.