Arvauskilpailut

Arvauskilpailulla tarkoitetaan tavara-arpajaisia, joihin osallistuvalla on mahdollisuus arvauskohteesta, ei kuitenkaan urheilu- ja muista kilpailuista, tekemiensä arvausten perusteella voittaa tavaraa tai tavaraan taikka palveluihin vaihdettavissa olevia lahja- tai ostokortteja.
Arvauskilpailusta on tehtävä kirjallinen ilmoitus vähintään viisi päivää ennen arvauskilpailun toimeenpanon aloittamista. Arvauskilpailun toimeenpanoaika saa olla enintään kuusi kuukautta.
Ilmoitus poliisilaitoksen toimialueella toimeenpantavasta arvauskilpailuista tulee tehdä toimeenpanopaikan poliisilaitokselle. Ilmoitus poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella toimenpantaviin arvauskilpailuihin tulee tehdä Poliisihallitukselle.
Arvauskilpailua koskevaa ilmoitusta tehtäessä on oltava mukana arvauskilpailuilmoituslomake, (sähköinen lomake), täytettynä siinä mainittuine liitteineen Arvauskilpailuissa voittojen yhteenlasketun arvon on oltava vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta ja pienimmän voiton on oltava vähintään yhtä suuri, kuin arvan hinta. Jos hakija on jättänyt arpajaisveron määräajassa suorittamatta tai tilityksen tekemättä, uutta lupaa ei anneta ennen kuin verojäämä on suoritettu ja tilitys jätetty viranomaiselle.
© 2020 Poliisi
Lähde: Poliisin www-sivut