Äänestystoimitus

Kun kysymys äänestysjärjestyksestä on ratkaistu, aloitetaan äänestys. Aluksi puheenjohtajan on selvitettävä äänestysjärjestys kokouksen osanottajille niin, että jokainen varmuudella on ymmärtänyt, mistä on kysymys. Puheenjohtajan on syytä pitää äänestyksen ajan kokous rauhallisena, jotta ääntenlaskijat suoriutuvat työstään.
Kokouksen osanottajien ei ole pakko osallistua äänestykseen.
Äänten tultua lasketuiksi ääntenlaskijat ilmoittavat ääntenlaskun tuloksen puheenjohtajalle.