Äänestystavat

Koeäänestys

Milloin päätöksentekotilanteen luonne sallii, on kokouksen puheenjohtajan mahdollista esittää kokouksen nopeuttamiseksi koeäänestyksen toteuttamista. Koeäänestystilanteessa ääniä ei lasketa lainkaan, vaan puheenjohtaja pyytää eri esitysten kannattajia vuorotellen nostamaan kätensä ylös ja arvioi, mikä esitys saa riittävän tuen.
Kyseessä ei siis ole lainkaan äänestys, vaan kokouksen nopeuttamiseksi tehtävä mielipidekartoitus.
Jos kättennoston tulos on selkeä ja kokous voi yksimielisesti yhtyä puheenjohtajan tuloksesta tekemään tulkintaan, puheenjohtaja voi todeta riittävän kannatuksen saavan esityksen tulevan kokouksen päätökseksi. Mikäli kaikki eivät tyydy puheenjohtajan tulkintaan, on asiasta suoritettava äänestys.

Avoin tai suljettu äänestys

Kokoomusyhdistyksen kokouksissa asiakysymyksistä päätetään yleensä avoimella äänestyksellä. Tämä tarkoittaa, että äänet annetaan julkisesti ja kokouksen osanottajat näkevät, mitä kukin äänestää. Avoin äänestys voidaan järjestää esimerkiksi kättennostolla, seisomaan nousten taikka nimenhuutoäänestyksenä.
Kokous voi lain ja sääntöjen määräämällä enemmistöllä päättää myös suljetun eli salaisen äänestyksen järjestämisestä.