Äänestysjärjestykset

Äänestysjärjestys on valittava sääntöjen vaatiman päätöksentekotavan ja asian luonteen mukaan.
Kollegiaalista äänestysjärjestystä voidaan käyttää silloin, kun asia ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Pyrittäessä ehdottomaan tai muuhun määräenemmistöön, on valittava joku parlamentaarisista äänestysjärjestyksistä. Yksityiskohtainen äänestysjärjestys on osallistujien kannalta useimmiten selkeimmin seurattavissa. Se on myös monelle tuttu siksi, että eduskunta käyttää sitä päätöksenteossaan.