Äänestyksen tulos ja päätös

Kokouksen päätökseksi tulee esitys, joka on saanut vaaditun enemmistön. Enemmistä lasketaan, ellei säännöissä ole muuta määrätty, äänestyksessä annetuista hyväksytyistä äänistä.
Jos päätös syntyy yksimielisesti, se tietysti täyttää kaikki enemmistövaatimukset.
Mikäli äänet jakautuvat tasan, on puheenjohtajan ilmoitettava, mitä hän on äänestänyt ja siitä tulee kokouksen päätös. Jos puheenjohtaja ei ole äänestänyt, on hänen tässä vaiheessa ratkaistava kantansa. Erikoistapauksessa siis äänivallatonkin puheenjohtaja voi ratkaista kokouksen kannan.